Małgorzata Sarnicka ArtTworzenie jest dla mnie formą wyrażania własnych emocji oraz drogą do odkrywania swojej prawdziwej tożsamości.

Uważam, że żyjemy w świecie narzuconych nam zasad, programów i schematów myślowych, przez które zatracamy własną autentyczność. Żyjemy w nieuświadomionej pogoni za spełnianiem cudzych oczekiwań względem nas. Zamknięci w pułapkach myślowych szukamy spełnienia na zewnątrz, tkwiąc na przemian w trybach oczekiwań i rozczarowań.  

Rysunek jest dla mnie momentem zatrzymania, jest autorefleksją nad tym kim jestem i dokąd zmierzam. Stawianie sobie pytań dotyczących istoty ludzkiego bytu jest dla mnie inspiracją do zagłębiania się we własnym wnętrzu i uzyskiwania „twórczych” odpowiedzi.
Posługując się ołówkiem, tworzę głównie monochromatyczne prace w których dominuje realizm form i symbolizm elementów.

Realistyczny efekt osiągam posługując się (podobnie jak w malarstwie) plamą, zamiast kreski. W naturze kreska nie jest realnie dostrzegana w oglądanych przedmiotach. Nie ma bowiem linii, którymi dane kształty byłyby obrysowane. Widziany przez nas rzeczywisty świat  „postrzegamy plamą”  i tak też staram się przełożyć to na papier.

Symboliczny przekaz zawarty w moich pracach jest próbą zobrazowania tego, co do końca nie pojęte, lecz intuicyjnie wyczuwalne. Z założenia, symbol ma jedno znaczenie dosłowne i różną liczbę znaczeń ukrytych… rodzi to więc zamierzoną zagadkowość. To, co przedstawione bezpośrednio, jest znakiem głęboko ukrytych i niejasnych treści, mających pobudzać wyobraźnię odbiorcy. Stałym elementem moich prac jest dominujące na pierwszym planie nagie ciało, które stanowi symbol czystej esencji ludzkiej natury.

Jesteśmy czymś więcej niż ciałem fizycznym, a zrozumienie tego jest drogą do wewnętrznej, emocjonalnej wolności. To od nas wszystko się zaczyna.
O mnie      Kontakt
© 2023—2024
Projekt i wsparcie michalpieton.pl